Japanese Nude 2022-10-06

Sữa cho vào trà thì có được gọi là trà sữa không?